ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΟΧΕΙΤΩΝΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2000 Χ 3000 Χ 4.000 ΜΗΚΟΣ,  

ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

 

ΚΟΠΗ ΤΗΣ  ΙΣΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ ( ΚΑΤΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΓΩΝΙΑΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7.000mm 

ΣΤΟ  ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ''ΥΙΟΙ  Κ   ΚΕΝΤΟΥΡΗ'' ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ.

 

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr