ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΩΝΕΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ

Κατασκευή 2 κυκλώνων, στο εργοστάσιο μας , για την ''ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ''

 

Προμήθεια των υλικών , προκατασκευή αυτών και κατασκευή 2 ίδιων  κυκλώνων

διαστάσεων: 3.240mm διάμετρος Χ 10.500mm ύψος.

Καθαρό ύψος κώνου 6.000mm με πάνω διάμετρο 3.240mm και κάτω διάμετρο 300mm.

Πάχος εκάστη κυκλώνα 6mm.

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ  : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr