ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Πυρηνελαιουργείο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ στο Καστέλι Χανίων Κρήτης.

 

Υποστείλωση της παλαιάς τσιμεντένιας καμινάδας  ύψος 10.000mm με HEB των 200 και τοποθέτηση πάνω

σε αυτήν την  νέα ανοξείδωτη καμινάδα διάμετρος 1.200mm X 30.000mm ύψος.

Προμήθεια των υλικών προκατασκευή και κατασκευή της καμινάδας στο εργοστάσιο μας , μεταφορά

και τοποθέτηση στο πυρηνελαιουργείο στην Κρήτη.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr