ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Προμήθεια των υλικών , προκατασκευή των ελασμάτων , ανέγερση και κατασκευή

3ών δεξαμενών 14.000mm διάμετρος X 7.500mm ύψος και μία δεξαμενή 5.000mm διάμετρο X 5.000mm ύψος.

στο Αλουμίνιο Ελλάδος στα Αντίκυρα.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr