ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ.( ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ)

Κατασκευή μίας δεξαμενής 9.500mm διάμετρο Χ 10,000mm ύψος στον χώρο της ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΒΕΕ στην Καλαμάτα.

 

Προμήθεια των υλικών , προκατασκευή των ελασμάτων, μεταφορά αυτών και κατασκευή της δεξαμενής 

στο πυρηνελαιουργείο.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr