ΑΦΟΙ. ΚΟΥΦΑΚΗ ( ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ)

 

Ανακατασκευή 7 εκχυλιστήρων στο πυρηνελαιουργείο ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ στο Ναυπλιο.

 

Προμήθεια των νέων ελασμάτων, προκατασευή αυτών και μεταφορά στο πυρηνελαιουργείο.

Κοπή :  των παλαιών πυθμένων , όλο το κέλυφος του περιβλήματος στο κάτω μέρος και σε ύψος 2.500mm.

Μοντάρισμα και κόλλημα των νέων  πυθμένων και των νέων περιβλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  χώρος των εκχυλιστήρων ήταν πολύ περιοριμένος . Η όλη κατασκευή έγινε

άριστη και οι εκχυλιστήρες  είναι πιέσεως.

 

Διαστάσεις των εκχυλιστήρων 2.200 mm Χ 7.000 mm ύψος.

 

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr