ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

 

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΟΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

Κατασκευή στο εργοστάσιο μας 11 εκχυλιστήρες διάμετρος 2,500 mm Χ 12,000 mm ύψος, μεταφορά

και εγκατάσταση στον χώρο του πυρηνελαιουργείου.

 

Κατασκευή στον χώρο τους  4 δεξαμενές για εξάνιο διάμετρος 5.000 mm Χ 6,000 mm ύψος.

Προκατασκευή των ελασμάτων, μεταφορά και κατασκευή στην Οικοενέργεια μία δεξαμενή

για λάδι διάμετρος 16.500 mm Χ 12,000 mm ύψος.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr