ΔΕΗ ΑΛΙΒΕΡΙ

 

Προμήθεια και προκατασκευή των ελασμάτων στο εργοστάσιο μας , μεταφορά αυτών και κατασκευή 2

δεξαμενών Διάμετρος 14.000mm X 7.500mm ύψος, στην ΔΕΗ Αλιβερίου.

 

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr