ΠΡΟΕΣΤΙΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

Προμήθεια των υλικών, προκατασκευή αυτών και κατασκευή Προεστίας Ατμολέβητα

 στο εργοστάσιο μας, για το πυρηνελαιουργείο'''' ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ στον Μελιγαλά Μεσσηνίας

διαστάσεων 2.500mm πλάτος X 2.800mm μήκος X 2.350 ύψος. από σωλήνα 8'',6'',4'',2,5''.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr