ΔΕΗ ΛΑΥΡΙΟΥ.

Προμήθεια ελασμάτων, προκατασκευή αυτών στο εργοστάσιο μας, μεταφορά στην ΔΕΗ Λαυρίου και

Κατασκευή μίας Ανοξείδωτης Δεξαμενής (από ελάσματα AISI 304) διαστάσεων: 

Διάμετρος 5,000 mm Χ 6.000 mm ύψος.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr