ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΑΣΙΟ ΜΑΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ : ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  11.000mm Χ 12.000mm ΥΨΟΣ.

 

 

ΜΕΛΕΤΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr