ΑΝΑΤΟΥΜΠΩΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΜΠΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΣΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ''ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ''

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΥΜΠΑ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 2,5''

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr