ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΑΝΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΑΝΙΟΥ , ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ: 3.000mm X 9.000mm ΜΗΚΟΣ Χ 10mm ΠΑΧΟΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ '' AGROINVEST ''

 

 

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr