ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΕΞΑΝΙΟΥ  ΣΤΗΝ   ΄΄AGROINVEST΄΄

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  Φ 3.000mm X 9.000mm ΜΗΚΟΣ Χ 10mm ΠΑΧΟΣ.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ     ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

 

 

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr