ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ- ΔΙΠΛΟ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΚΑΤΑΣΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  2 ΚΥΚΛΩΝΕΣ ΙΔΙΟΙ  ΔΙΑΜΕΤΡΟ

3,200 mm Χ 10,500 mm ΥΨΟΣ ΜΕ 2 ΙΔΙΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1.620 mm Χ 10.000 mm ΥΨΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΥΠ.ΕΛ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ  

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr