ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 23.000mm X 16.000mm ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGROINVEST.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr