ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 23.000mm X 16.000mm ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ AGROINVEST ΣΤΟ ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr