ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΚΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Φ: 8,000 χιλιοστά Χ 4,000 χιλιοστά ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Φ: 8000 χιλιοστό Χ 6,000 χιλιοστά Χ 5 χιλιοστά ΠΑΧΟΣ ΥΨΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 12,000 χιλιοστά.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGROINVEST ΑΧΛΑΔΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr