ΚΥΚΛΩΝΑΣ Φ:1900mm X 7.300mm ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1.900 mm Χ 7.300 mm ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ Χ 5 mm ΠΑΧΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ '' ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ''.

Ελευθέριος Βασ. Δημητριάδης Κιν. 6974 873325

Εργοστάσιο: Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 5571418 Fax. 210 5576047

www.e-dimitriadis.gr    e-mail: dimitriadisel@yahoo.gr